מסמכי העמותה

2019 כל הזכויות שמורות לעמותת חסד ומרפא ממעמקים                        

         

 1800-20-18-20  

 ע.ר. 580584324  רח' דוד פנקס 45 נתניה